Em complau comunicar-vos que obro nova col·laboració totalment voluntària amb aquest gran projecte de la Fundació Ricky Rubio.

Community Team.

Colaboració

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre l’activitat de la qual està vinculada a projectes assistancials i culturals, que centra les seves finalitats en projectes destinats a infants i joves vulnerables i a projectes de suport a la reserca oncològica, amb un vincle estret amb el món de l’esport.
Un dels projectes és el Community Team que consisteix en fomentar l’aprenentatge de les habilitats per la vida i ajuda al desenvolupament humà i social del sector de la infància en barris de les ciutats de Catalunya, identificats com prioritaris per la intervenció social i comunitària
Som-hi, tenim feina💪🏻🏀
I am pleased to inform you that I am opening a new completely voluntary collaboration with this great project of the Ricky Rubio Foundation.
Community team.
The Foundation is a non-profit organization whose activity is linked to healthcare and cultural projects, which focuses on projects aimed at vulnerable children and young people and a project to support the oncology reserve, with a close link with the world of sports.
One of the projects from the Community Team consists of promoting the learning of life skills and helping the human and social development of the children’s sector in neighborhoods of the cities of Catalonia, identified with priorities for social intervention and community
Let’s Work💪🏻🏀

Hoy por hoy y doce años más tarde, hago vida completamente normal aun teniendo como diagnóstico médico un AR positivo pero hoy “dormido”.

Como Terapeuta en PNL, vivo con mis tres lemas:

Ver, oír, observa y habla lo justo y necesario

No tengas miedo de avanzar, ten miedo de quedarte estancado

Decide vivir, y deja de sobrevivir